Clientenpanel

Cliëntenpanel

Waar liggen dan de behoeftes aan ondersteuning, wat zijn de kansen en problemen waar de mensen in de wijk mee te maken hebben? Wij hebben daar als hulpverleners wel ideeën over, maar hoe denken de inwoners daarover? Daar draait het tenslotte om, het gaat om u! We gaan daarover graag met u over in gesprek. Daartoe willen we in 2019 een cliëntenpanel oprichten, om hierover met u van gedachte te wisselen. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen, neem dan contact met uw huisarts.