Uw instemming

Uw instemming

Uw instemming met de uitwisseling van informatie tussen de verschillende zorgverleners is een vereiste om aan een zorgprogramma deel te nemen. Daarom verzoeken wij u het instemmingsformulier, die u bij de uitnodiging heeft ontvangen, in te vullen en te ondertekenen.