Waarom een Wijk Samenwerkingsverband?

Waarom een Wijksamenwerkingsverband?

De eerstelijns hulpverleners van Gezondheidscentrum Lindehof vormen al enige jaren met een samenwerkingsverband met de eerstelijns hulpverleners van Zoeterwoude-Dorp en -Rijndijk om de zorg voor mensen met chronische aandoeningen goed te organiseren. In 2019 ligt de focus van de samenwerking op de hele populatie van de wijken en de samenwerking met wijkpartners zoals het Sociaal Domein. De drie dorpen worden daarbij elk als één wijk gedefinieerd.

Wat is het Sociaal Domein?
Tot het Sociaal Domein hoort alles wat te maken heeft met zorg en ondersteuning van inwoners met een hulpvraag. Alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en participatie (dat is meedoen in de maatschappij) bevorderen, werken binnen het Sociaal domein.

Goede zorg voor mensen met chronische aandoeningen blijft belangrijk, maar er wordt daarnaast aandacht gevraagd voor het opzetten van preventieve activiteiten die passen bij de problemen en kansen die in de buurten worden waargenomen. De focus ligt daarbij minder op ziekte en gezondheid en meer op gezondheid en gedrag. Samen met alle betrokken partijen willen we de inwoners van de wijken ondersteunen in het behoud van gezondheid