Wijk Samenwerkingsverband Wijk & Woude

Geïntegreerde Eerstelijnszorg (GEZ): wat betekent dat?

Gezond zijn en gezond blijven: dat willen we toch allemaal? 

Toch stijgt het aantal chronische aandoeningen zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten en COPD. De huisarts heeft bij u een chronische aandoening geconstateerd. Dat betekent dat u hier de rest van uw leven in meerdere of mindere mate last van kunt hebben. Uit onderzoek is  gebleken dat de kwaliteit van leven van patiënten met een chronische aandoening verbetert als de verschillende hulpverleners op dit gebied onderling goed samenwerken. Patiënten hebben er dus baat bij als hulpverleners onderling contact hebben en goed op de hoogte zijn wat de ander doet. Echter, patiënten hebben er ook baat bij als zij zelf goed weten wat hun aandoening inhoudt en hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan.

 

Daarom werken de huisartsen van Huisartsenpraktijk Hazerswoude-Dorp nauw samen met andere eerstelijns zorgverleners. Deze samenwerking wordt GEZ genoemd: Geïntegreerde Eerstelijnszorg. In deze samenwerking hebben de huisartsen met hun praktijkondersteuner, assistentes, de apotheek, fysiotherapie, diëtist en pedicure afspraken gemaakt over de zorg voor chronische patiënten om daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. Binnen de gezondheidszorg bestaan adviezen en richtlijnen die zijn vastgelegd in zorgstandaarden. In deze zorgstandaarden staat beschreven hoe de zorg voor patiënten met een bepaalde aandoening er het beste uit kan zien. De GEZ werkt volgens deze richtlijnen en heeft op basis hiervan zorgprogramma’s ontwikkeld.