Zelfmanagement

Zelfmanagement

Als u een (chronische) ziekte krijgt verandert uw leven. Zelfmanagement of zelfzorg betekent dat u zó met uw ziekte probeert om te gaan, dat u uw leven kunt leiden dat het beste bij u past. Oftewel: u zoekt naar een balans tussen wat de ziekte van u vraagt, en hoe u uw leven wilt leiden. Samen met uw zorgverlener(s) (huisarts, verpleegkundige, specialist, diëtist, etc.) en uw naasten kunt u zoeken naar deze balans. Bij zelfmanagement komt het er dus op neer dat u  zelf de regie voert over het leven met uw ziekte.

Wat betekent zelfmanagement voor de relatie met uw zorgverlener?
Zorgverleners en patiënten vullen elkaar aan. De zorgverlener is de expert die veel weet van de ziekte en de behandeling. De patiënt is de ervaringsdeskundige. U weet als geen ander hoe uw lichaam reageert en welke zorg goed voor u is. U weet zelf het beste welke dingen in uw leven echt belangrijk voor u zijn, dus welke doelen u uzelf wilt stellen. Als u de regie in handen neemt, stelt u zelf de doelen en maakt u zelf de keuzes.  De zorgverlener wordt dan meer een coach, die open staat voor uw ideeën en met wie u samen beslissingen neemt. Dit vormt de basis voor een goede relatie tussen u en uw zorgverlener(s). Een relatie op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect.

Hoe aan de slag met zelfmanagement?
In het zorgplan kunt u zelf richting geven aan uw zorgproces door aan te geven op welke onderdelen u ondersteuning wilt hebben. U stelt zelf de doelen waaraan u wilt werken.  Zo wordt de zorg persoonlijk op u afgestemd. U beslist mee in het zorgproces, de afspraken, behandeldoelen en begeleidingsmogelijkheden.