Zorgprogramma’s

Zorgprogramma’s

Wij werken met drie verschillende zorgprogramma’s.  Diabetes Mellitus 2 (DM 2), Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) en Chronic Obstructive Pulmonal Disease (COPD).

Binnen elk afzonderlijk zorgprogramma zorgen wij ervoor dat dat de controle van uw ziekte volgens een vastomlijnd plan verloopt. Hierdoor wordt het beloop van uw ziekte nauwkeurig gecontroleerd en wordt nagegaan op welke punten verbeteringen mogelijk zijn. Voor u als patiënt is een actieve rol weggelegd. Het is de bedoeling om samen met u behandeldoelen op te stellen die het beste bij uw situatie aansluiten en die voor u haalbaar zijn. Jaarlijks zullen wij dit met u bespreken in de GEZ-carrousel. Tijdens deze middag krijgt  u achtereenvolgens de praktijkverpleegkundige, de apotheker en de fysiotherapeut te spreken. Door onderling overleg tussen de huisarts en de verschillende hulpverleners kunnen zij  tot een gezamenlijk advies komen met betrekking tot uw behandeldoelen.